Thứ 3, 21/05/2024 12:35 GMT +7
  • Phong cách sống

Arccos Link Pro - Bước tiến mới trong việc thu thập dữ liệu golf

Arccos Link Pro - Bước tiến mới trong việc thu thập dữ liệu golf

Arccos Link Pro được cho là một bước tiến quan trọng trong việc thu thập dữ liệu cho các golf thủ không chuyên. Với công nghệ tiên tiến, Link Pro mang đến một trải nghiệm giống như ShotLink - hệ thống thu thập dữ liệu hàng đầu trong golf.

THƯƠNG HIỆU NỔI BẬT