Thứ 7, 06/06/2020 08:45 GMT +7

Thứ tự đánh bóng trong golf

09:57 - 06/05/2020

(GolfViet) - Tại luật 10, thứ tự đánh bóng ở thể thức đấu lỗ và đấu gậy được quy định rất rõ. Cùng GolfViet tìm hiểu để không gặp sai sót khi ra sân nhé!

Bài liên quan

10-1. VỚI THỂ THỨC ĐẤU LỖ

a. Tại khu phát bóng

Bên được quyền ưu tiên tại khu phát bóng đầu tiên được quyết định bằng thứ tự mở số. Khi không có mở số thì quyền ưu tiên phải được quyết định bằng rút thăm.

Bên thắng một lỗ sẽ được quyền ưu tiên tại khu phát bóng kế tiếp. Nếu hòa một lỗ gôn, bên có quyền ưu tiên ở khu phát bóng trước vẫn giữ quyền ưu tiên.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

b. Ngoài khu phát bóng

Sau khi cả hai golfer bắt đầu đánh một lỗ, trái bóng nào xa lỗ gôn hơn được đánh trước. Nếu hai trái bóng có cùng khoảng cách so với lỗ gôn hoặc vị trí của chúng so với lỗ gôn không thể xác định được, trái bóng được đánh trước phải được quyết định bằng rút thăm.

Ngoại lệ: Luật 30-3c ( bóng tốt nhất và đấu lỗ 4-bóng).

Lưu ý: Khi trái bóng không được đánh tại vị trí bóng nằm và đấu thủ được yêu cầu đánh bóng càng gần với vị trí mà trái bóng đầu tiên được đánh càng tốt (xem Luật 20-5), thứ tự đánh bóng được quyết định từ vị trí mà cú đánh trước vừa được thực hiện. Khi trái bóng được đánh từ một vị trí khác với vị trí mà cú đánh trước được thực hiện, thứ tự đánh bóng được quyết định tại vị trí trái bóng đầu tiên dừng.

c. Đánh bóng sai thứ tự

Nếu gôn thủ đánh trong khi lượt đó thuộc về đối phương, sẽ không bị phạt, nhưng đối thủ có thể ngay lập tức yêu cầu gôn thủ hủy bỏ cú đánh và, theo thứ tự, đánh trái bóng càng gần càng tốt với vị trí mà trái bóng đầu tiên vừa được đánh (xem Luật 20-5).

10-2. VỚI THỂ THỨC ĐẤU GẬY

a. Tại khu phát bóng

Golfer được quyền ưu tiên tại khu phát bóng đầu tiên được quyết định bằng thứ tự mở số. Khi không có mở số thì quyền ưu tiên phải được quyết định bằng rút thăm.

Golfer nào có điểm thấp nhất ở một lỗ có quyền ưu tiên tại khu lỗ gôn kế tiếp. Đấu thủ nào có số điểm thấp thứ hai sẽ đánh kế tiếp và cứ như thế. Nếu nhiều đấu thủ có cùng số điểm tại một lỗ gôn, họ sẽ chơi theo thứ tự tại khu phát bóng trước.

b. Ngoài khu phát bóng

Sau khi các đấu thủ đã bắt đầu phát bóng, trái bóng nào xa lỗ gôn nhất được quyền đánh trước. Nếu nhiều trái bóng có cùng khoảng cách so với lỗ gôn hoặc vị trí của chúng có liên quan đến lỗ gôn không thể xác định được, phải bốc thăm để quyết định xem trái bóng nào được quyền đánh trước.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngoại lệ: Luật 22 (bóng giúp hoặc cản trở việc đánh bóng) và 31-5 (đấu gậy 4-bóng).

Lưu ý: Khi trái bóng ban đầu không được đánh tại vị trí bóng nằm và gôn thủ được yêu cầu đánh bóng càng gần với vị trí mà trái bóng đầu tiên được đánh (xem Luật 20-5), thứ tự đánh bóng được quyết định tại vị trí cú đánh trước được thực hiện. Khi trái bóng được đánh tại vị trí không phải vị trí mà cú đánh trước được thực hiện, thứ tự đánh bóng được quyết định tại vị trí trái bóng đầu tiên dừng.

c. Đánh bóng sai thứ tự

Nếu một đấu thủ đánh bóng sai thứ tự, sẽ không bị phạt và trái bóng phải được đánh tại vị trí nó đang nằm. Tuy nhiên, nếu BTC xác định rằng các đấu thủ đã đồng ý đánh khác với thứ tự nhằm giúp một trong số họ có được lợi thế, tất cả sẽ bị loại.

10-3. ĐÁNH BÓNG TẠM THỜI HOẶC TRÁI BÓNG THỨ HAI TỪ KHU PHÁT BÓNG

Nếu gôn thủ đánh trái bóng tạm thời hoặc trái bóng thứ hai từ khu phát bóng, đấu thủ phải làm điều này sau khi đấu thủ hoặc bạn đấu của mình đánh xong cú đánh đầu tiên. Nếu gôn thủ đánh một trái bóng tạm thời hoặc trái bóng thứ hai không theo thứ tự, áp dụng Luật 10-1c hoặc –2c.

Các luật chơi gôn - Luật 10

THƯƠNG HIỆU NỔI BẬT