Thứ 2, 17/06/2024 12:50 GMT +7
Dòng sự kiện:

OB trong golf là gì? OB ảnh hưởng như thế nào đến điểm số của golfer?

15:13 - 03/11/2020

(GolfViet) - Trong tính điểm, thuật ngữ OB ảnh hưởng rất lớn đến số điểm của một golfer. Hãy cùng tìm hiểu xem OB trong golf là gì?

Bài liên quan

1. OB là gì?

Trong thuật ngữ golf, OB là viết tắt của Out of Bound.

OB7

OB chỉ trạng thái cú phát bóng dài nhất của người chơi ra khỏi đường biên của sân. Khi người chơi rơi vào tình trạng OB, họ có thể phải chịu nhiều hình phạt, nặng nhất là giảm điểm số trong cách tính điểm chơi golf.

2. Cách xác định OB

Theo USGA, khi cọc hay rào được chỉ định là đường biên, thì đường ranh giới được xác định là các điểm sát mặt đất nằm bên trong cọc hay rào không tính các giá đỡ. Nếu bóng nằm hoàn toàn bên trong đường ranh giới này thì được gọi là OB. Nếu chỉ một phần chạm vào đường ranh giới này thì bóng vẫn được tính trong sân.

outofbounds

Khi đường vạch kẻ trắng được sử dụng làm ranh giới đường biên, thì chính đường vạch đó cũng là OB, nhưng nếu một phần bóng chạm vạch và phần còn lại ở trong sân thì trường hợp này bóng vẫn được tính là trong sân.

3. Hình phạt khi OB

Hình phạt cho OB thường được gọi là Stroke và Distance.

Điều này có nghĩa là một hình phạt một cú đánh được thêm vào điểm số, và sau đó quả bóng phải được thả xuống gần nhất có thể đến điểm mà cú đánh ban đầu thực hiện.

Trong thực tế, đây là một hình phạt hai cú đánh, vì người chơi đã không đạt được khoảng cách từ cú đánh ban đầu; cứ như thể cú đánh ban đầu chưa bao giờ được thực hiện. Do đó, các cú đánh OB lặp đi lặp lại có thể nhanh chóng thêm khá nhiều số lần đánh vào điểm của người chơi.

ball

Nếu quả bóng ban đầu của golfer gặp phải tình trạng OB, golfer đó chỉ cần nhặt nó lên, nhận hình phạt và chơi tạm thời. Để làm như vậy, một khi các thành viên khác trong nhóm của golfer đó đã thực hiện những cú đánh của họ, golfer thông báo rằng mình đang sử dụng một quả bóng tạm thời và chơi bằng một quả bóng khác từ cùng một điểm với cú đánh ban đầu của mình trước khi cả nhóm di chuyển. 

Tuy nhiên, nếu bóng golf ban đầu nằm trong giới hạn, thì nó vẫn còn được sử dụng; người chơi vẫn sử dụng bóng ban đầu của mình mà không bị phạt, và chỉ nhặt bóng tạm thời.

Ví dụ 1: Thực hiện cú đánh từ Fairway

Nếu người chơi thực hiện cú đánh thứ hai của anh ta từ fairway và nó rơi vào tình trạng OB, người chơi sẽ nhận hình phạt 1 lần (cú đánh thứ ba), thả một quả bóng càng gần với cú đánh thứ hai của người chơi càng tốt, và đó trở thành cú đánh thứ tư của người chơi ấy.

out-of-bounds

Hoặc, nếu người chơi không chắc liệu cú đánh thứ hai có nằm trong giới hạn hay không, thì có thể sử dụng một quả bóng tạm thời; nếu cú đánh thứ hai là OB, thì tạm thời người chơi đã thực hiện cú đánh thứ tư của mình và sẽ thực hiện cú đánh thứ năm từ nơi bóng dừng lại

Dù bằng cách nào, nếu người chơi thấy rằng cú đánh ban đầu vẫn nằm trong giới hạn, thì sẽ thực hiện cú đánh thứ ba với quả bóng đó.

Ví dụ 2: Thực hiện cú đánh từ Tee

Nếu cú đánh đầu tiên bị OB, golfer cần nhặt bóng lên và thực hiện một 1 cú đánh phạt (cú đánh thứ hai), quay trở lại tee và đánh một quả bóng trên tee mới (cú đánh thứ 3).

OB

Ngoài ra, nếu quả bóng đầu tiên bị OB, golfer được phép đánh một quả bóng tạm thời. Nếu quả bóng đó thực sự bị OB, quả bóng tạm thời trở thành cú đánh thứ ba của golfer, và golfer đó chơi ở vị trí cú đánh thứ tư từ nơi bóng dừng lại.

Trong cả hai trường hợp, nếu người chơi thấy rằng quả bóng ban đầu nằm trong giới hạn, thì sẽ thực hiện cú đánh thứ hai từ đó.

Minh Tuệ

THƯƠNG HIỆU NỔI BẬT