Thứ 4, 17/04/2024 09:24 GMT +7
Dòng sự kiện:

Luật golf quy định thế nào về mặt sân đang sửa chữa?

08:00 - 06/07/2021

(GolfViet) - Mặt sân đang sửa chữa (ground under repair) là gì và bao gồm những gì? Tất cả sẽ được giải đáp qua bài viết dưới đây.

Bài liên quan

Mặt sân đang sửa chữa là gì?

Theo Luật golf 2019 do R&A và USGA phát hành, "Ground under repair" là một thuật ngữ được sử dụng trong luật golf, dùng để chỉ mặt đất đang được sửa chữa bởi đội bảo trì theo lệnh của Hội Đồng hoặc Ban Tổ Chức (Committee).

mat-san-dang-sua-chua

Ranh giới của mặt sân đang sửa chữa được xác định bằng cọc, đường kẻ hoặc các đặc trưng khác. Khi được xác định bằng cọc, ranh giới của mặt sân đang sửa chữa được xác định bằng đường thẳng nối điểm ngoài cùng trên mặt đất của các cọc, và cọc bên trong mặt sân đang sửa chữa.

Cũng có trường hợp được đánh dấu bằng đường kẻ sơn trên mặt đất. Lúc này, ranh giới của mặt sân đang sửa chữa là rìa ngoài cùng của đường kẻ, và đường kẻ ở bên trong mặt sân đang sửa chữa.

Ranh giới của mặt sân đang sửa chữa được xác định bằng cọc, đường kẻ hoặc các đặc trưng khác.

Ranh giới của mặt sân đang sửa chữa được xác định bằng cọc, đường kẻ hoặc các đặc trưng khác.

Khi ranh giới của mặt sân đang sửa chữa được xác định bằng đường kẻ hoặc các đặc trưng khác, cọc có thể được sử dụng để báo hiệu mặt sân đang sửa chữa mà không có ý nghĩa gì khác.

Mặt sân đang sửa chữa bao gồm những gì?

Mặt sân đang sửa chữa gồm tất cả mặt đất bên trong ranh giới và cỏ, bụi cây, cây hoặc vật thể tự nhiên đang mọc hoặc bám chặt mà có rễ mọc bên trong của khu vực quy định đó. Ngoài ra, còn bao gồm những vật thể vươn lên trên mặt đất ra ngoài ranh giới của khu vực được quy định (nhưng không được tính khi các vật thể đó bám chặt vào hoặc nằm dưới đất bên ngoài ranh giới).

mat-san-dang-sua-chua3

Mặt sân đang sửa chữa cũng bao gồm những thứ sau, cho dù Hội đồng không quy định:

Các hố/lỗ do Hội đồng hoặc nhân viên bảo dưỡng tạo ra khi chuẩn bị sân (như là hố/lỗ sau khi cọc đã được bỏ đi hoặc hố cờ trên khu vực gạt bóng đôi đang được sử dụng để chơi hố còn lại) hoặc tạo ra khi bảo dưỡng sân (như hố/lỗ tạo ra khi bỏ đi mảng cỏ, gốc cây hoặc khi chạy ống...).

mat-san-dang-sua-chua5

Cỏ cắt, lá và các vật liệu khác được chất đống để dọn dẹp sau cũng là mặt sân đang sửa chữa.

Một thành phần nữa là nơi cư trú của động vật (như tổ chim) ở rất gần với bóng của người chơi mà cú đánh hoặc thế đứng của người chơi có thể làm hư hỏng nó.

Minh Tuệ

THƯƠNG HIỆU NỔI BẬT