Thứ 2, 08/03/2021 05:19 GMT +7

Hướng dẫn golfer thả bóng trong khu vực giải thoát

01:01 - 26/01/2021

(GolfViet) – Khi ra sân, golfer thường xuyên rơi vào tình huống phải thả bóng trong khu vực giải thoát. Tuy nhiên, không phải golfer nào cũng nắm được luật để thực hiện đúng. Chính vì vậy, hôm nay GolfViet sẽ cung cấp thông tin chi tiết về vấn đề này.

Bài liên quan

Dùng bóng nào để thả trong khu vực giải thoát?

Luật 14.3a quy định, người chơi có thể sử dụng bóng gốc hoặc một bóng khác. Có nghĩa là người chơi có thể sử dụng bất kỳ bóng golf nào mỗi lần họ thả hoặc đặt bóng theo luật này.

Hướng dẫn thả bóng đúng cách trong khu vực giải thoát

Người chơi phải thả bóng đúng cách, nghĩa là tất cả ba điều sau:

- Bóng phải được thả chỉ bởi người chơi. Cả caddie của người chơi hoặc bất kỳ người nào khác đều không thể thả bóng.

- Người chơi phải buông bóng ra từ độ cao ngang gối (độ cao của đầu gối người chơi khi đứng thẳng) để bóng rơi thẳng xuống, mà người chơi không được ném, xoay hoặc lăn bóng hoặc sử dụng một chuyển động khác để có thể gây ảnh hưởng đến nơi bóng sẽ đến nằm yên. Đồng thời, bóng không chạm vào bất kỳ bộ phận nào của cơ thể hoặc trang thiết bị của người chơi trước khi chạm đất.

Bóng phải được thả thẳng xuống từ độ cao ngang gối. “Độ cao ngang gối” là độ cao của đầu gối người chơi khi đứng thẳng. Tuy nhiên, người chơi không phải đứng thẳng khi thả bóng

Bóng phải được thả thẳng xuống từ độ cao ngang gối. “Độ cao ngang gối” là độ cao của đầu gối người chơi khi đứng thẳng. Tuy nhiên, người chơi không phải đứng thẳng khi thả bóng

Điều thứ 3 golfer cần ghi nhớ là bóng phải được thả bên trong khu vực giải thoát. Cụ thể, người chơi có thể đứng bên trong hoặc bên ngoài khu vực giải thoát khi thả bóng. Nếu bóng được thả không đúng cách vi phạm một hoặc nhiều yêu cầu trong ba yêu cầu ở trên:

- Người chơi phải thả bóng lại đúng cách, và không có giới hạn về số lần người chơi phải làm thế.

- Bóng thả sai cách không được tính là một trong hai lần thả theo yêu cầu trước khi bóng phải được đặt theo Luật 14.3c.

Nếu người chơi không thả bóng lại mà thực hiện cú đánh từ nơi bóng đến nằm yên sau khi được thả sai cách:

- Nếu bóng được đánh từ khu vực giải thoát, người chơi sẽ nhận một gậy phạt

- Tuy nhiên, nếu bóng được đánh từ bên ngoài khu vực giải thoát, hoặc sau khi bóng được đặt thay vì thả như yêu cầu (không quan trọng nơi bóng được đánh), người chơi sẽ nhận hình phạt chung.

Bóng được thả đúng cách phải đến nằm yên bên trong khu vực giải thoát

Luật này chỉ được áp dụng khi bóng được thả đúng cách theo Luật 14.3b.

Người chơi đã hoàn thành việc giải thoát khi bóng được thả đúng cách đến nằm yên bên trong khu vực giải thoát

Theo luật golf 14.3c, bóng phải đến nằm yên bên trong khu vực giải thoát. Cho dù bóng, sau khi chạm đất, chạm vào bất kỳ người, trang thiết bị hoặc tác động bên ngoài khác nào trước khi nằm yên:

- Nếu bóng đến nằm yên bên trong khu vực giải thoát, người chơi đã hoàn thành việc giải thoát và phải đánh bóng từ nơi nó nằm.

- Nếu bóng đến nằm yên bên ngoài khu vực giải thoát, người chơi phải sử dụng quy trình ở Luật 14.3c(2).

Trong mỗi trường hợp, không có phạt cho bất kỳ người chơi nào nếu bóng thả đúng cách vô tình chạm bất kỳ người, trang thiết bị hoặc tác động bên ngoài khác nào trước khi nằm yên.

tha-bong3

Làm gì nếu bóng được thả đúng cách đến nằm yên bên ngoài khu vực giải thoát

Nếu bóng đến nằm yên bên ngoài khu vực giải thoát, người chơi phải thả bóng lại đúng cách lần thứ hai.

Nếu bóng đó cũng đến nằm yên bên ngoài khu vực giải thoát, người chơi phải hoàn thành việc giải thoát bằng cách đặt bóng theo quy trình đặt lại bóng của Luật 14.2b(2) và 14.2e:

- Người chơi phải đặt bóng ở vị trí bóng chạm đất đầu tiên trong lần thả thứ hai.

- Nếu bóng được đặt không nằm yên ở vị trí đó, người chơi phải đặt bóng ở vị trí đó lần thứ hai.

- Nếu bóng được đặt lần thứ hai cũng không nằm yên ở vị trí đó, người chơi phải đặt bóng ở vị trí gần nhất mà bóng sẽ nằm yên, với các hạn chế ở Luật 14.2e

Làm gì nếu bóng được thả đúng cách bị cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại bởi người chơi

Theo luật 14.3d, bóng sau khi được thả bị “cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại” khi:

- Một người cố tình chạm vào bóng đang chuyển động sau khi nó chạm mặt đất.

- Bóng đang chuyển động chạm bất kỳ trang thiết bị hoặc vật thể khác hoặc bất kỳ người nào (như là caddie của người chơi) mà người chơi cố tình bố trí hoặc để ở vị trí mà trang thiết bị, vật thể hoặc người đó có thể làm chệch hướng hoặc dừng bóng đang chuyển động.

tha-bong4

Khi bóng được thả đúng cách bị cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại bởi bất kỳ người nào (bên trong hoặc bên ngoài khu vực giải thoát) trước khi nó nằm yên:

- Người chơi phải thả bóng lại, theo quy trình của Luật 14.3b (có nghĩa là bóng bị cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại không được tính là một trong hai lần thả theo yêu cầu trước khi bóng được đặt theo Luật 14.3c(2)).

- Nếu bóng bị cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại bởi bất kỳ người chơi nào hoặc caddie của họ, người chơi đó sẽ nhận hình phạt chung.

Nếu bóng được thả đúng cách bị cố tình làm chệch hướng hoặc dừng lại (bên trong hoặc bên ngoài khu vực giải thoát) khi không có khả năng hợp lý bóng sẽ đến nằm yên bên trong khu vực giải thoát:

- Không người chơi nào bị phạt

- Bóng vừa được thả được xem như đã đến nằm yên bên ngoài khu vực giải thoát và được tính là một trong hai lần thả theo yêu cầu trước khi bóng phải được đặt theo Luật 14.3c(2).

Minh Tuệ

THƯƠNG HIỆU NỔI BẬT