Chủ nhật, 14/04/2024 08:24 GMT +7
Dòng sự kiện:

Luật golf quy định thế nào về bóng không đánh được?

11:21 - 05/11/2020

(GolfViet) - Luật 19 của luật golf mới quy định người chơi có thể đưa ra lựa chọn đối với bóng không đánh được. Thông tin cụ thể sẽ được GolfViet cập nhật ngay bài viết dưới đây.

Bài liên quan

Người chơi có thể thực hiện giải thoát bóng không đánh được ở bất kỳ đâu trừ khu vực phạt

Theo luật golf 2019 có hiệu lực từ 1/1/2019, chỉ người chơi mới có thể quyết định bóng của họ không đánh được bằng cách thực hiện giải thoát có phạt theo luật 19.2 hoặc 19.3.

luat-giai-thoat-bong

Người chơi có thể thực hiện giải thoát bóng không đánh được ở bất kỳ đâu trên sân trừ khu vực phạt. Và nếu bóng không đánh được trong khu vực phạt, lựa chọn giải thoát duy nhất của golfer là giải thoát có phạt theo luật 17.

Các lựa chọn giải thoát đối với bóng không đánh được trong khu vực chung hoặc trên khu vực gạt bóng

Người chơi có thể thực hiện giải thoát bóng không đánh được bằng cách sử dụng một trong ba lựa chọn của luật 19.2a, b hoặc c, cộng một gậy phạt cho mỗi lựa chọn.

Với luật 19.2a người chơi có thể thực hiện giải thoát gậy và khoảng cách cho dù nếu bóng gốc không được tìm thấy và xác định. Theo đó, người chơi có thể đánh bóng gốc hoặc một bóng khác từ vị trí cũ đánh trước đó.

Người chơi quyết định bóng nằm trong bụi cây là không đánh được. Người chơi có ba lựa chọn, với mỗi gậy phạt cho mỗi lựa chọn.

Người chơi quyết định bóng nằm trong bụi cây là không đánh được. Người chơi có ba lựa chọn, với mỗi gậy phạt cho mỗi lựa chọn.

Trong trường hợp biết vị trí bóng gốc, người chơi có thể giải thoát trên đường thẳng kéo dài về phía sau. Cụ thể, golfer thả bóng gốc hoặc một bóng khác trong khu vực giải thoát được tính dựa trên đường thẳng tham chiếu kéo dài từ hố cờ qua vị trí bóng gốc về phía sau:

- Điểm tham chiếu: Một điểm trên sân mà người chơi chọn trên đường thẳng tham chiếu, xa hố cờ hơn vị trí bóng gốc (không giới hạn kéo lùi về sau bao xa). Tuy nhiên, khi chọn điểm tham chiếu này, người chơi nên đánh dấu nó bằng một vật thể (như một cái tee golf). Và nếu người chơi thả bóng mà không chọn điểm này trước, điểm tham chiếu sẽ được tính là vị trí trên đường thẳng tham chiếu có cùng khoảng cách đến hố cờ với nơi bóng chạm mặt đất đầu tiên.

- Kích thước của khu vực giải thoát đo từ điểm tham chiếu: Một chiều dài gậy đo, nhưng với các giới hạn sau: Phải không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu; Có thể ở trong bất kỳ khu vực sân nào nhưng nếu có nhiều khu vực sân khác nhau trong vòng một chiều dài gậy đo từ điểm tham chiếu, bóng phải đến nằm yên bên trong khu vực giải thoát trong cùng khu vực sân với nơi mà nóng chạm mặt đất đầu tiên sau khi được thả bên trong khu vực giải thoát.

(1) là giải thoát gậy và khoảng cách, (2) là giải thoát trên đường thẳng kéo dài về phía saugiải thoát trên đường thẳng kéo dài về phía sau, (3) là giải thoát ngang

(1) là giải thoát gậy và khoảng cách, (2) là giải thoát trên đường thẳng kéo dài về phía saugiải thoát trên đường thẳng kéo dài về phía sau, (3) là giải thoát ngang

Lựa chọn thứ ba cho người chơi là giải thoát ngang theo luật 19.2c. Điều kiện là người chơi phải biết vị trí của bóng gốc sau đó thả bóng gốc hoặc một bóng khác trong khu vực giải thoát. Điểm tham chiếu là vị trí bóng gốc. Khu vực giải thoát được tính trong vòng hai chiều dài gậy đo từ điểm tham chiếu và có thể ở trong bất kỳ khu vực sân nào.

Các lựa chọn giải thoát đối với bóng không đánh được trong bẫy cát

Khi người chơi quyết định bóng golf đang ở trong bẫy cát là không đánh được, người chơi có bốn lựa chọn:

(1) Với một gậy phạt, người chơi có thể thực hiện giải thoát gậy và khoảng cách.

(2) Với một gậy phạt, người chơi có thể thực hiện giải thoát trên đường thẳng kéo dài về phía sau bẫy cát.

Các lựa chọn giải thoát đối với bóng không đánh được trong bẫy cát

Các lựa chọn giải thoát đối với bóng không đánh được trong bẫy cát

(3) Với một gậy phạt, người chơi có thể thực hiện giải thoát ngang bên trong bẫy cát.

(4) Với tổng cộng hai gậy phạt, luật 19.3b quy định người chơi có thể thực hiện giải thoát trên đường thẳng kéo dài về phía sau bẫy cát dựa trên đường thẳng tham chiếu kéo dài từ hố cờ qua bị trí bóng gốc về phía sau.

Minh Tuệ

THƯƠNG HIỆU NỔI BẬT