Thứ 3, 28/05/2024 06:34 GMT +7
Dòng sự kiện:

Những thay đổi trong cách tính điểm chấp của World Handicap System

13:49 - 10/07/2020

(GolfViet) - Từ ngày 1/1/2020, hệ thống handicap toàn cầu (World Handicap System - WHS) sẽ chính thức được áp dụng ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đây là một thay đổi tương đối lớn trong cách tính handicap của người chơi golf trên toàn thế giới.

Bài liên quan

Sự thay đổi về cách tính

1. Với cách tính hiện tại (trong trường hợp đã có ít nhất 20 kết quả):

- Bước 1: Tính kết quả điều chỉnh (adjusted gross score) theo nguyên tắc Equitable Stroke Control. Nếu số gậy của một hoặc nhiều hố lớn hơn số gậy tối đa cho phép ở mỗi hố tùy theo handicap của người chơi như hình 1 dưới đây.

Hình 1

Hình 1

- Bước 2: Tính handicap differential của 20 kết quả gần nhất. Trong đó, Handicap Differential = (Adjusted Gross Score – Course Rating) x (113/Slope Rating).

- Bước 3: Tính trung bình của 10 handicap differential tốt nhất (thấp nhất) trong 20 handicap differential ở trên. Lấy giá trị trung bình trên nhân với 0.96 sẽ cho ra Handicap Index của người chơi.

2. Với cách tính mới (trong trường hợp đã có ít nhất 20 kết quả):

- Bước 1: Tính kết quả điều chỉnh (adjusted gross score).

- Bước 2: Tính score differential của 20 kết quả gần nhất. Trong đó, Score Differential = (Adjusted Gross Score – Course Rating – PCC Adjustment) x (113/Slope Rating).

- Bước 3: Tính trung bình của 8 score differential tốt nhất (thấp nhất) trong 20 score differential ở trên sẽ cho ra Handicap Index của người chơi.

Một số khái niệm cần lưu ý

1. Kết quả được điều chỉnh (Adjusted Gross Score): Kết quả điểm của người chơi, gồm cả các gậy phạt, được điều chỉnh khi:

- Người chơi vượt quá số gậy tối đa ở mỗi hố:

Trước khi có Handicap Index, sẽ bằng Par của hố + 5 gậy. Ví dụ như hố par 5 thì số gậy tối đa là 10, par 4 là 9 và par 3 là 8. 

Khi đã có Handicap Index, sẽ bằng Net Double Bogey. Trong đó, Net Double Bogey = Par của hố + 2 gậy + gậy chấp ở hố đó của người chơi. Ví dụ: Người chơi có playing handicap là 14, thì điểm net double bogey ở các hố có stroke index từ 1 đến 14 sẽ là par + 3 (~ triple bogey). Ở các hố có stroke index 15 đến 18 là par + 2 (double bogey).

Hình 2: Ví dụ của cách tính net double bogey và adjusted gross score

Hình 2: Ví dụ của cách tính net double bogey và adjusted gross score

2. Ảnh hưởng của điều kiện chơi (Playing Conditions Calculation - PCC)

Độ khó của sân (Course Rating) được đo dựa vào điều kiện chơi bình thường (vào ngày thực hiện đo độ khó của sân). Độ khó của một sân có thể thay đổi hàng ngày do các yếu tố: Điều kiện sân (sân đang sửa chữa, cỏ rough cao hay thấp, …); điều kiện thời tiết (nóng, lạnh, mưa, gió …); set-up của sân (tee xa/gần hơn, tốc độ green nhanh/chậm hơn, cờ ở các vị trí khó/dễ hơn …).

PCC là tính toán thống kê được thực hiện bằng cách so sánh kết quả của người chơi trong một ngày với kết quả kì vọng, nhằm xác định xem điều kiện của ngày đó có khác với điều kiện bình thường, làm ảnh hưởng đến kết quả của người chơi đến mức cần phải có sự điều chỉnh.

Thời tiết là một yếu tố ảnh hưởng đến việc thay đổi handicap

Thời tiết là một yếu tố ảnh hưởng đến việc thay đổi handicap

Việc tính toán ảnh hưởng của điều kiện chơi được thực hiện 1 ngày/lần trên các bảng điểm của một sân trong một ngày. Cần ít nhất 8 bảng điểm của người chơi có Handicap Index thấp hơn hoặc bằng 36.0 để tính PCC. Nếu càng có nhiều bảng điểm/kết quả thì PCC càng chính xác. Các kết quả của PCC sẽ là 1 trong 5 con số: -1.0, 0.0, +1.0, +2.0 hoặc +3.0 (0.0 = không cần điều chỉnh).

Ví dụ: Ngày 10/01/2020 ở sân Thủ Đức Tây có 200 kết quả được chấp nhận. PCC Adjustment được tính là +1.0 (nghĩa là điều kiện chơi ngày hôm đó khó hơn mức thông thường 1 gậy). Khi đó, kết quả score differential của mỗi người chơi (trong 200 người nộp bảng điểm) sẽ được điều chỉnh giảm đi 1.0 gậy.

Một số điểm cần lưu ý

Đầu tiên, do cách tính hơi khác so trước nên khi WHS được áp dụng từ đầu năm sau, có thể sẽ có sự thay đổi nhỏ (tăng hoặc giảm) trong Handicap Index của người chơi, phụ thuộc vào các yếu tố: Số lượng kết quả có trong hệ thống, điểm số ở mỗi hố trong một kết quả …

Giai đoạn thử nghiệm ở CONGU cho thấy Handicap Index mới của đa số người chơi sẽ thay đổi (nếu có) trong vòng 1.0 gậy so với Handicap Index hiện tại.

Hình 3: Cách tính Handicap Index dự kiến

Hình 3: Cách tính Handicap Index dự kiến

Thứ hai, cập nhật Handicap Index:

Handicap Index sẽ được cập nhật hàng ngày (ở Việt Nam là vào lúc 7h sáng mỗi ngày). Do đó, người chơi nên nhanh chóng nộp hoặc nhập kết quả vào hệ thống (V-handicap ở Việt Nam) càng sớm càng tốt, ngay sau khi hoàn thành vòng đấu, chậm nhất là trước 7h sáng ngày hôm sau.

Nếu người chơi nộp/nhập kết quả trễ hơn thời hạn trên, Handicap Index của họ sẽ không được cập nhật đúng hạn. Kết quả của họ sẽ không được đưa vào sử dụng trong tính toán ảnh hưởng của điều kiện chơi (PCC). Tuy nhiên, kết quả của người chơi vẫn sẽ được điều chỉnh theo PCC đã được tính của ngày của kết quả đó.

Đối với các vòng đấu bắt đầu trước 7h sáng, người chơi có thể sử dụng Handicap Index gần nhất trước đó. Khi chơi nhiều vòng đấu trong một ngày, người chơi có thể có Handicap Index khác nhau cho mỗi vòng đấu.

Thứ ba, Hiệp hội golf đại diện quốc gia có liên kết với R&A hoặc USGA sẽ được các tổ chức này trao độc quyền sử dụng và quản lí WHS trong lãnh thổ của quốc gia đó. Hiệp hội golf quốc gia có thể ủy quyền một số công việc trong thẩm quyền cho Hội golf địa phương hoặc các CLB, sân golf.

Nguồn: VGR - Phan Ngoc Tam

THƯƠNG HIỆU NỔI BẬT